Πολιτική Απορρήτου.

Εξουσιοδοτείτε τη ΣΕΚ να χρησιμοποιήσει, αποθηκεύσει ή να επεξεργαστεί, με άλλους τρόπους προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο όνομα και τη διεύθυνσή σας, email, που ταυτοποιούν προσωπικά εσάς και όλα τα μέρη της κράτησής σας ("προσωπικές πληροφορίες").

Έχουμε καταχωρισθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (ο "Νόμος") και συμμορφωνόμαστε με τον Νόμο σε όλες μας τις συναλλαγές με προσωπικά δεδομένα. Δεχόμαστε ότι θα συμμορφωθούμε με όσα προβλέπει ο Νόμος όσον αφορά στη χρήση των προσωπικών δεδομένων.

Οι πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με κάθε συναλλαγή και αφορά τους αριθμούς και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, καθώς και τη διεύθυνση χρέωσης ή παράδοσης θα χρησιμοποιηθούν από εμάς για τη διενέργεια των συναλλαγών. Αυτά τα στοιχεία θα αποθηκευτούν σε έναν ασφαλή διακομιστή κρυπτογραφημένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν και να εξατομικεύσουν μελλοντικές συναλλαγές μαζί σας. Αν και παίρνουμε όλα τα έλλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών που κοινοποιείτε στο διαδίκτυο. Δέχεστε τις εγγενείς επιπτώσεις από πλευράς ασφάλειας των συναλλαγών στο διαδίκτυο και δε θα μας θεωρήσετε υπεύθυνους για οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας εφόσον δεν προέρχεται από δική μας αμέλεια και πάντα μόνο μέσα στα όρια που περιγράφονται στους όρους και προϋποθέσεις αυτής της ιστοσελίδας.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας σημαίνει την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε την Πολιτική Απορρήτου μας οποιαδήποτε στιγμή. Οι χρήστες παρακαλούνται να ξαναδιαβάζουν την Πολιτική Απορρήτου κατά διαστήματα, ώστε να είναι πάντα ενήμεροι για το περιεχόμενό της.