Οροι & Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν κάνετε κράτηση μέσω της ιστοσελίδας της ΣΕΚ. Όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας δέχεστε τη νομική δέσμευση που προκύπτει από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις όπως διαμορφώνονται κατά καιρούς. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις θα διαμορφώνουν τη βάση της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και όλους τους ενηλίκους ή/και ανηλίκους που συμμετέχουν στην κράτησή σας. Κάνοντας αυτή την κράτηση δέχεστε τη δέσμευσή σας από τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν ενσωματωθεί στο συμβόλαιό σας.

Χρήση της Ιστοσελίδας:

- Διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε τροποποιήσεις ή διορθώσεις, αλλαγές, αναστολή ή διακοπή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή.

- Δεν παρέχουμε οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, εκπροσώπηση ή έγκριση σε σχέση με την ιστοσελίδα ή κάθε πληροφορία, υπηρεσία ή προϊόν που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας,

- Δεν αποδεχόμαστε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης όπως και αν προήλθε αυτή από ή σε σχέση με την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της είτε οφείλεται σε ανακρίβεια, λάθος, παράλειψη ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, είτε προκλήθηκε από τους υπαλλήλους μας ή και άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Τιμές

- Συνιστάται σε όλους τους χρήστες να ελέγχουν προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται πριν κάνουν οποιαδήποτε συμφωνία. Η διαθεσιμότητα, οι τιμές και η ακύρωση ισχύουν για τη χρέωση που αναγράφεται για κάθε διαμέρισμα και θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις λεπτομέρειες που παρέχονται για τις χρεώσεις πριν κάνετε μια online κράτηση.

- Όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να τακτοποιούνται πλήρως πριν από την άφιξη σε κάθε συγκρότημα

ΦΠΑ και Φόροι

- Ο ΦΠΑ και οι φόροι συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του διαμερίσματος.

Η ΣΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί περιοδικά τις τιμές των διαμερισμάτων. Τυχόν αύξηση των τιμών θα κοινοποιείται την ώρα της κράτησης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές των διαμερισμάτων μας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το σύστημα των online κρατήσεών μας ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο: 00357-22-849849.

Κρατήσεις

- Όλες οι κρατήσεις εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τη στιγμή της κράτησης. Σε κάποιες περιπτώσεις η διαθεσιμότητα θα πρέπει να επιβεβαιωθεί τηλεφωνικά.

- Για εγγύηση της κράτησης, απαιτείται το 100% του συνολικού ποσού για τη διαμονή σας. Οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα τη στιγμή της κράτησης. Η κράτησή σας θα επιβεβαιωθεί online με έναν αριθμό αναφοράς.

-Η πληρωμή της κράτησης θα πρέπει να γίνει ως ακολούθως:

- Για περιόδους μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου κάθε χρόνο (εξαίρεση περιόδους αιχμής):

Μετά την κράτηση θα πρέπει εντός 48 ωρών  να γίνεται η πληρωμή, σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση θα ακυρώνεται αυτόματα.  Εάν η κράτηση γίνει σε λιγότερο χρόνο από τις 48 ώρες πριν την άφιξη, η on-line πληρωμή θα γίνει  άμεσα ή εάν υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθεί στα γραφεία της ΣΕΚ, σε εργάσιμο χρόνο, η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται εντός 24 ωρών.

Για περιόδους μεταξύ 01 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου κάθε χρόνο και περιόδων αιχμής:

Οι συνήθεις περίοδοι αιχμής είναι όπου οι εορτές και αργίες (1η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου, Αγία Θεοφάνεια, 25η  Μαρτίου, 1η Απριλίου και 1η Μαΐου, οι οποίες συμπληρώνουν τριήμερο όπως επίσης και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και της περιόδου των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς)

Με την κράτηση θα πρέπει άμεσα να γίνεται η on-line πληρωμή, σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση θα ακυρώνεται αυτόματα.  Εάν η κράτηση θα πληρωθεί στα γραφεία της ΣΕΚ, σε εργάσιμο χρόνο, η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται εντός 24 ωρών.

Για περιόδους μεταξύ 1 Ιουλίου μέχρι 9 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο και του τριημέρου του Κατακλυσμού:

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση και εάν εγκριθούν θα πληρώσουν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που θα τους κοινοποιηθούν με την έγκριση

- Ακυρώσεις ή τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν υπό τους όρους που αναφέρονται πιο κάτω

- Η ακύρωση των κρατήσεων γίνεται επικοινωνώντας με το reservations@sek.org.cy ή τηλεφωνικά στο 00357-22-849849.

- Η ΣΕΚ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ολοκληρώσει την κράτηση όσο καλύτερα μπορεί βάση των στοιχείων που έχουν παρασχεθεί. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει εναλλακτικές υπηρεσίες ή τουλάχιστον ισότιμης αξίας χωρίς επιπλέον χρεώσεις για τον επισκέπτη.

- Ο επισκέπτης δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει την κράτηση σε κάποιον τρίτο ή να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις των διαμερισμάτων για άλλους σκοπούς εκτός από τη διαμονή.

- Η ΣΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να μετακυλήσει στον επισκέπτη τυχόν επιπλέον χρεώσεις για αγαθά και υπηρεσίες που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαμονής του επισκέπτη ή προκλήθηκαν από αμέλεια του επισκέπτη να τηρήσει τα συμφωνημένα των υπηρεσιών.

- Αν και η ΣΕΚ έχει λάβει όλα τα έλλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα φυλλάδια, στις τιμές, στις διαφημίσεις και στην ιστοσελίδα του είναι ακριβείς, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αντικαταστήσει ή να αποσύρει οποιαδήποτε υπηρεσία, εγκατάσταση ή παροχή χωρίς προειδοποίηση αν είναι απαραίτητο.

- Παρά τα όσα αναφέρονται σε αυτούς τους όρους, η ΣΕΚ δεν φέρει ευθύνη για κάθε ολική ή μερική αποτυχία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον πελάτη στην περίπτωση που συντρέχει κάποια από τις παρακάτω περιστάσεις:

-Φωτιά στο συγκρότημα ή κοντά σ' αυτό

-Πλημμύρα στο συγκρότημα ή κοντά σ' αυτό

-Αναταραχές, διαφορές ή εμφύλιες συρράξεις

-Τρομοκρατική ενέργεια ή απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας.

-Ανωτέρα βία

-Άλλες ασυνήθιστες ενέργειες

 

Κόστος ακυρώσεων

- Για περιόδους μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου κάθε χρόνο (εξαίρεση περιόδους αιχμής):

Οι συνήθεις περίοδοι αιχμής είναι όπου οι εορτές και αργίες (1η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου, Αγία Θεοφάνεια, 25η Μαρτίου, 1η Απριλίου και 1η Μαΐου, οι οποίες συμπληρώνουν τριήμερο όπως επίσης και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και της περιόδου των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς)

 

Για ακυρώσεις πάνω από 2 νύχτες πριν την ημερομηνία άφιξης δεν θα υπάρχει χρέωση. Για ακυρώσεις λιγότερο από 2 νύχτες πριν την ημερομηνία άφιξης ή μη άφιξης, η ΣΕΚ θα κρατήσει την εγγύηση του 5% ή θα δίνεται εναλλακτικά άλλη διανυκτέρευση εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα

Για περιόδους μεταξύ 01 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου κάθε χρόνο και περιόδων αιχμής:

- Για τις ακυρώσεις αυτής της περιόδου δεν θα επιστρέφονται οποιαδήποτε ποσά, εκτός εξαιρέσεων τις οποίες θα επιλαμβάνεται η επιτροπή της ΣΕΚ μετά από γραπτό αίτημα

Για περιόδους μεταξύ 1 Ιουλίου μέχρι 9 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο και του τριημέρου του Κατακλυσμού:

Τα συγκροτήματα της ΣΕΚ θα είναι κλειστά για on-line κρατήσεις λόγω της διάθεσης των διαμερισμάτων της στα Ταμεία Ευημερίας των επαγγελματικών Ομοσπονδιών της, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.

- Η ΣΕΚ μπορεί να ακυρώσει την κράτηση αν κάποιο συγκρότημα της κλείσει λόγω περιστάσεων έξω από τον έλεγχό του. Σε αυτή την περίπτωση η ΣΕΚ θα αποζημιώσει ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί αλλά δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη απέναντι στον επισκέπτη.

Περιορισμός Ευθύνης

- Η ευθύνη της ΣΕΚ για απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε στον χώρο του συγκροτήματος, δε θα ξεπερνά το ποσό των €100.

- Η ΣΕΚ δεν επιχειρεί ή περιορίζει την ευθύνη της για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό λόγω αμέλειας με κανέναν τρόπο. Το συγκρότημα δεν φέρει ευθύνη για πράξεις ή/και παραλείψεις των ανεξάρτητων προμηθευτών του.

- Δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής, τραυματισμού ή ασθένειας φιλοξενούμενων, εκπροσώπων ή επισκεπτών, ή για απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους εφόσον δεν ήταν αποτέλεσμα αμέλειας της ΣΕΚ ή των υπαλλήλων της.

- Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Check In

- Το check in είναι από τις 2 μμ και μέχρι τις 8 μμ την ημέρα της κράτησης και η αναχώρηση πριν τις 10 πμ της ημέρας της αναχώρησης.  

Βρεφικές κούνιες

- Ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες βρεφικές κούνιες διαθέσιμες, ωστόσο η διαθεσιμότητά τους είναι περιορισμένη.   Ρωτήστε στο συγκρότημα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης. Υπάρχουν δωμάτια με παροχές για επισκέπτες με αναπηρία, ωστόσο ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Παρακαλούμε ελέγξτε τη διαθεσιμότητα και κάνετε την επιλογή του διαμερίσματος κατά την κράτηση.

Κατοικίδια

- Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια στα διαμερίσματα.

Ζημιές Επισκεπτών

- Σε περίπτωση κακόβουλης, εσκεμμένης ή εξ αμελείας ζημιάς στο διαμέρισμα ή στο συγκρότημα, η ΣΕΚ θα χρεώσει το ποσό ή όποια απώλεια προκληθεί, συμπεριλαμβανομένων των όποιων απωλειών από διακοπή εργασιών στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα του εγγεγραμμένου πελάτη. Σε περίπτωση που η πληρωμή του πελάτη πραγματοποιήθηκε με άλλα μέσα πλην πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας η ΣΕΚ θα κινήσει νομική διαδικασία.

Κώδικας Συμπεριφοράς Επισκεπτών

- Το συγκρότημα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να εκδιώξει οποιοδήποτε άτομο θεωρεί ακατάλληλο.

- Οι ένοικοι θα πρέπει κατά την αναχώρηση τους από το διαμέρισμα, να το παραδώσουν στην κατάσταση που το έχουν παραλάβει

Υγεία και Ασφάλεια

- Η ΣΕΚ ακολουθεί την τοπική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης αυτής που διέπει τις προφυλάξεις από φωτιά. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να διαβάσουν και να εξοικειωθούν με τις πληροφορίες υγείας και ασφάλειας στα συγκροτήματα της ΣΕΚ